Bezpečná likvidácia dát

Ponúkame certifikovanú bezpečnú likvidáciu dát všetkých bežne používaných typov dátových nosičov.

Mechanická a chemická likvidácia dát

vrátane nosičov informácií

vhodná pre všetky druhy médií

zvlášť vhodná pre optické média (CD, DVD, Blu-ray), papierové nosiče a podobne

Vymazanie v magnetickej peci

vhodné pre médiá s magnetickým zápisom, napr pevné disky (harddisky), diskety, magnetické pásky atď.

Normovaný prepis

vhodný pre funkčné prepisovateľné médiá, napríklad pevné disky, magnetické pásky, diskety atď.

V závislosti na požadovanú operáciu je zabezpečené dodržanie nasledujúcich noriem, vrátane vystavenia príslušného certifikátu:


  • NBÚ – až do stupňa „prísne tajné“

  • ISO 9001, 14001 a 27001

Záruky DATARECOVERY:

Médiá či písomnosti na likvidáciu sú vyzdvihnuté priamo u Vás alebo na dohodnutom mieste určenia.

V režime utajenia sú zverené dáta neustále pod dohľadom bezpečnostného pracovníka.

Pre veľmi citlivé dáta je zabezpečený transport s ozbrojenou ostrohou.

Likvidácia nosičov prebieha podľa Zákona o odpadoch č. 223/2001 Zb.

O vykonanej likvidácii dát alebo nosiča informácií je vystavený príslušný certifikát.